Protipožiarne nátery

Protipožiarna ochrana oceľových konštrukcií je veľmi dôležitá, účinná avšak nieje jednoduchá.
Dôležitá je komunikácia a výmena infirmácií v každom segmente realizácie.
Po prvom návrhu projektanta požiarnej ochrany, prichádza na rad zložitý a presný výpočet potrebných hrúbok nánosov , návrh adhezívnych základov a vrchných krycích náterov.
Nasleduje samotná aplikácia náteru podľa predloženého výpočtu a v neposlednom rade kontrola hrúbok nánosov, adhézie a konečného odtieňa.
Konečným krokom je vystavenie Protokolu o správnosti hrúbok nánosov a celkovej aplikácie.
V našej spolupráci ponúkame všetky 4 kroky realizačného postupu !!!

  • Výpočet potrebných hrúbok nánosov
  • Zaškolenie pracovníkov pre dosiahnutie Certifikácie aplikácie.
  • Pravidelné kontroly meraním hrúbok
  • Vystavenie protokolu o správnosti aplikácie a nánosov.

Predajňa priamo v našej firme

Naša kamenná predajňa sa teší veľkému úspechu hlavne pre zákazníkov z menších prevádzok alebo živnostníkov. Široký sortiment od základných maliarskych pomôcok, cez klasický „Farby Laky“ sortiment až po profiesionálne materiály na drevo SHERWIN WILLIAMS pre stolárske dielne.


Brožúry: