Úvod

Spolupracujeme s niektorými podpornými dodávateľmi:

  • Spolupráca pre brúsenie, Alca s.r.o. brusivo značky SIA.
  • Spolupráca pre striekaciu a aplikačnú techniku WAGNER , GRAKO, BURCLE.
  • Spolupráca pre lakovnícke práce Lakovňa Minárech s.r.o.
  • Spolupráca pre protižiarne nátery PPG , ALLGARD s.r.o. CZ